free hit counter
Sierpień 2019

Ośrodek św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej

Gazowa pompa ciepła GHP 25 HP w systemie wodnym. Pompa podłączona jest do wymiennika freon/woda AWS 25HP. Poprzez stację wymiennikową AWS zasilany jest zbiornik buforowy wody grzewczej/lodowej, z którego energia dostarczana jest do central wentylacyjnych. Gazowa pompa ciepła wyposażona jest dodatkowo w wymienniki odzysku energii dla podgrzewu c.w.u.

Mikrokogeneracja MCHP

zobacz