free hit counter
Lipiec 2014

Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach.
Moc układu: 90 kW klimatyzacja, 100 kW ogrzewanie. Dwie jednostki GHP pracujące w układzie wodnym. Poprzez stację wymiennikową AWS zasilany jest zbiornik buforowy wody grzewczej/lodowej GHP-IBS 1000, z którego energia dostarczana jest do central wentylacyjnych. Obydwie gazowe pompy ciepła wyposażone są dodatkowo w wymienniki odzysku energii dla podgrzewu c.w.u.

Mikrokogeneracja MCHP

zobacz