free hit counter
Czerwiec 2014

Drukarnia Marco w Gliwicach

Budynek produkcyjno-biurowy drukarni MARCO w Gliwicach.
Moc układu: 213 kW klimatyzacja, 240 kW ogrzewanie. Trzy jednostki GHP pracujące w układzie wodnym AWS. Poprzez dwie stacje wymiennikowe AWS zasilany jest zbiornik buforowy wody grzewczej/lodowej GHP-IBS 1000, z którego energia dostarczana jest do odbiorników w pomieszczeniach części produkcyjnej i biurowej. Jedna z jednostek GHP wyposażona jest dodatkowo w wymiennik odzysku energii dla podgrzewu c.w.u.

Mikrokogeneracja MCHP

zobacz