free hit counter
Listopad 2021

Szkoła Podstawowa w Deszcznie

Układ gazowej mikrokogeneracji dla szkoły podstawowej w Deszcznie obejmuje dwie jednostki MCHP XRGI 9. Praca tych jednostek zapewnia jednoczesne wytwarzanie do 18kW energii elektrycznej i 40,2 kW ciepła. Układ kogeneracji współpracuje z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłem gazowym. Oba rodzaje produkowanej energii wykorzystywane są na bieżące potrzeby budynku.

Pompy ciepła GHP

zobacz