free hit counter
Kwiecień 2020

Sanatorium Gurewicza w Otwocku

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany na potrzeby Sanatorium Gurewicza w Otwocku, obejmuje instalację dwóch jednostek MCHP XRGI 20.
Kogenertory pracują na wspólną instalację hydrauliczną i wspólną instalacji elektrycznej.
Podczas pracy układu mikrokogeneracji wytwarzane jest do 20 kW energii elektrycznej oraz 40 kW ciepła z każdej jednostki kogeneracyjnej. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z gazowymi pompami ciepła w układzie wodnym. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są w budynkach Sanatorium w Otwocku. Dodatkowo ciepło w okresie letnim jest wykorzystywane do produkcji chłodu w układzie absorbcyjnym.

Pompy ciepła GHP

zobacz