free hit counter
Styczeń 2016

Politechnika Lubelska

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany przy Politechnice Lubelskiej, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, obejmuje instalację jednej jednostki MCHP XRGI 6.
Podczas pracy układu kogeneracji wytwarzane jest jednocześnie 6 kW energii elektrycznej oraz 13,5 kW ciepła. Oba rodzaje energii wykorzystywane są na potrzeby Laboratorium Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, w którym dodatkowo analizowane są wszystkie parametry procesu wytwarzania energii. Poza godzinami pracy Laboratorium, wytwarzana w kogeneracji energia elektryczna i ciepło mogą być wykorzystane na potrzeby całego budynku CLW (Centralne Laboratorium Wdrożeń).
Moc układu: 6 kW energia elektryczna, 13,5 kW ogrzewanie. Jedna jednostka MCHP XRGI 6 zasilająca jeden z budynków laboratoryjnych kompleksu Politechniki.

Pompy ciepła GHP

zobacz