free hit counter
Czerwiec 2020

Kryta Pływalnia Yntka w Rybniku

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany na potrzeby krytej pływalni, obejmuje instalację dwóch jednostek MCHP       XRGI 20. Podczas pracy układu mikrokogeneracji wytwarzane jest do 40 kW energii elektrycznej oraz 84 kW ciepła. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłownią gazową. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są na potrzeby pływalni Yntka oraz budynków sąsiadujących.

Pompy ciepła GHP

zobacz