free hit counter
Maj 2021

Kryta pływalnia GOS w Połomii

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany na potrzeby krytej pływalni, obejmuje instalację kogeneratora MCHP  XRGI 20. Podczas pracy układu mikrokogeneracji wytwarzane jest do 20 kW energii elektrycznej oraz 38,7 kW ciepła. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłownią gazową. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są na potrzeby pływalni.

Pompy ciepła GHP

zobacz