free hit counter
Listopad 2018

GOSiR Twardogóra "Delfinek"

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany na potrzeby GOSiR Twardogóra, obejmuje instalację jednostki MCHP XRGI 20 oraz XRGI 15.
Podczas pracy układu mikrokogeneracji wytwarzane jest do 35 kW energii elektrycznej oraz 69,6 kW ciepła z jednostek kogeneracyjnych. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłownią gazową oraz gruntowymi pompami ciepła. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są w budynkach GOSiR oraz w pływalni Delfinek.

Pompy ciepła GHP

zobacz