free hit counter
Maj 2018

DPS w Konstancinie - Jeziornej

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany na potrzeby DPS w Konstancinie - Jeziornej, obejmuje instalację jednostki MCHP XRGI 20.
Podczas pracy układu mikrokogeneracji wytwarzane jest do 20 kW energii elektrycznej oraz 42 kW ciepła z jednostki kogeneracyjnej. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłownią gazową. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornej.

Pompy ciepła GHP

zobacz