free hit counter
Grudzień 2017

DPS w Gorzycach im. Jana Pawła II

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany na potrzeby DPS w Gorzycach, obejmuje instalację dwóch jednostek MCHP XRGI 20.
Kogenertory pracują na wspólną instalację hydrauliczną, lecz każdy z nich pracuje na potrzeby oddzialnej instalacji elektrycznej.
Podczas pracy układu mikrokogeneracji wytwarzane jest do 20 kW energii elektrycznej oraz 42 kW ciepła z każdej jednostki kogeneracyjnej. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłownią gazową. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Pompy ciepła GHP

zobacz