free hit counter
Czerwiec 2022

Aquapark Brochów

Układ gazowej kogeneracji zastosowany na potrzeby Aquaparku Brochów we Wrocławiu, obejmuje instalację trzech jednostek MCHP  XRGI 20. Jednostki wyposażone są w dodatkowe kondensacyjne wymienniki zamontowane na wylotach spalin z silników. Podczas pracy układu kogeneracji wytwarzane jest do 60 kW energii elektrycznej oraz 126,6 kW ciepła. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłownią gazową. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są na potrzeby Aquaparku.

Pompy ciepła GHP

zobacz