free hit counter

Mikrokogeneracja MCHP

Pompy ciepła GHP

zobacz
Animacja MCHP

Raport mikrokogeneracji

W prognozie rozwoju kogeneracji przedstawiona jest prezentacjia analizy, która została wykonana przez brytyjską firmę konsultingową Delta Energy & Environment. Od roku 2004 firma Delta E&E specjalizuje się w szczegółowych badaniach rynku związanych ze zdecentralizowanymi systemami wytwarzania energii. Badania te obejmują swoim zasięgiem Europę, Amerykę Północną i Azję i są przeprowadzane na zlecenie spółek energetycznych, producentów urządzeń, jednostek badawczo-rozwojowych, inwestorów, analityków sektora finansowego i organów ustawodawczych.


Raport dotyczy analiz zastosowania gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w obiektach o różnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną.
Raport opracowalny został w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster 3x20 - Prof. J. Popczyk (Politechnika Śląska, Polskie Sieci Energetyczne, Ministerstwo Gospodarki, GHP Poland).

Przeanalizowano 16 obiektów referencyjnych - od budynku mieszkalnego 180 m2, poprzez pensjonaty i hotele różnej wielkości, aż do basenu miejskiego i zakładów produkcyjnych.
Dla każdego z obiektów przedstawiono prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (większości kosztów - urządzenia, montaż, serwis) w opcjach:

  • bez jakiegokolwiek dofinansowania,
  • z dofinansowaniem do nakładów inwestycyjnych 30%,
  • z dopłatą do wytworzonej energii elektrycznej 0,10 zł/kWh (np. aktualnie żółte certyfikaty)
  • z dofinansowaniem do nakładów inwestycyjnych 30% i z dopłatą do wytworzonej energii elektrycznej 0,10 zł/kWh.

Pompy ciepła GHP

zobacz