free hit counter

Kogeneracja MCHP

Pompy ciepła GHP

zobacz
Animacja MCHP

Technologia mikrokogeneracji MCHP

Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej oraz użytkowej energii cieplnej. Kogeneracja charakteryzuje się dużo mniejszym zużyciem paliwa niż ma to miejsce w przypadku odrębnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Niesie to ze sobą duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. W przypadku odrębnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni sprawność procesu sięga około 37%, natomiast w kogeneracji MCHP sprawność sięga 96%.

Mikrokogeneracja MCHP (MCHP - Micro Combined Heat and Power) jest procesem kogeneracji na mniejszą skalę, z możliwością zabudowy lokalnej (bezpośrednio przy obiekcie) i jednoczesnej produkcji:
  • energii elektrycznej o parametrach sieciowych,
  • wody grzewczej,
  • ciepłej wody użytkowej.

Kogeneratory MCHP zasilane są gazem ziemnym lub LPG i wytwarzają energię elektryczną do 20 kW i cieplną do 40 kW. Uzyskiwana jest przy tym bardzo wysoka sprawność przetworzenia energii gazu -  do 96%, tj. wyższa niż w elektrociepłowniach zawodowych dużej skali.

Dlaczego MCHP?
  • MCHP zapewnia produkcję energii elektrycznej na potrzeby użytkownika,
  • MCHP zapewnia obniżenie kosztów energii elektrycznej,
  • MCHP zapewnia obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń,
  • MCHP jest kluczową technologią redukcji gazów cieplarnianych,
  • MCHP jest sprawdzoną technologią,
  • MCHP jest kompatybilne z innymi odnawialnymi technologiami.

Pompy ciepła GHP

zobacz