free hit counter

Kogeneracja MCHP

Pompy ciepła GHP

zobacz
Animacja MCHP

Schematy podłączenia w budynkach

Instalacje mikrokogeneracyjne można montować w nowo-projektowanych obiektach jak również w budynkach już działających. Dzięki swojej kompaktowości modernizacja istniejącej instalacji o mikrokogenerację nie skutkuje namnażaniem robót instalacyjnych. Podłączenie wykonuje się dwoma przyłączami.

Poniżej przedstawiono przykładowy schemat podłaczenie pjedynczego kogenertora:


Poniżej przedstawiono przykładowy schemat podłaczenie kaskady kogenertorów:


Pompy ciepła GHP

zobacz