free hit counter

Pompy ciepła GHP

Kogeneracja MCHP

zobacz
Animacja MCHP

Zalety technologii GHP AISIN

Technologia GHP AISIN wyróżnia się w zdecydowany sposób na tle innych stosowanych w tradycyjnych układach grzewczo-klimatyzacyjnych i układach pomp ciepła. Spośród najważniejszych zalet technologii GHP AISIN należy wymienić następujące:

Utrzymywanie mocy wyjściowej bez względu na zmiany temperatur zewnętrznych
Ciepło wytwarzane przy pracy gazowego silnika spalinowego w urządzeniach GHP AISIN jest  odzyskiwane i staje się efektywnym źródłem energii wykorzystywanej w cyklu grzewczym pompy ciepła. Dodatkowo urządzenia GHP AISIN wyposażone są w komputerowo sterowany regulator prędkości obrotowej silnika oraz w układ dołączania sprężarek w zależności od aktualnego zapotrzebowania na moc. Układ ten pozwala na zapewnienie dostawy energii do budynków na odpowiednim poziomie bez względu na zmiany warunków otoczenia. Jest to czynnikiem wyróżniającym gazowe pompy ciepła GHP AISIN od elektrycznych powietrznych pomp ciepła (EHP - Electric Heat Pumps). Różnica ta jest widoczna tym bardziej, im niższa jest temperatura zewnętrzna. Gazowe pompy ciepła GHP AISIN zachowują bliski 100% zakres nominalnych mocy wyjściowych bez względu na zmieniające się warunki zewnętrzne, podczas gdy wydajność układów EHP drastycznie spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.

Redukcja zużycia energii i kosztów eksploatacji
Zastosowanie gazowego silnika spalinowego w pompach ciepła GHP AISIN  pozwala na uzyskanie określonej nominalnej mocy mechanicznej na zespole sprężarek (a w efekcie mocy cieplnej/chłodniczej przekazanej do budynku) przy niższym koszcie za kilowatogodzinę energii, w porównaniu z elektrycznymi powietrznymi pompami ciepła EHP. Wynika to z faktu, że koszt spalenia gazu ziemnego lub LPG w ilości potrzebnej do wytworzenia odpowiedniej mocy mechanicznej w silniku spalinowym jest niższy niż koszt energii elektrycznej potrzebnej do wytworzenia tej samej mocy w silniku elektrycznym. Wykorzystanie ciepła z układu chłodzenia gazowego silnika spalinowego i odzysk ciepła ze spalin w urządzeniach GHP AISIN pozwala na redukcję kosztów zużycia energii do 40% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami. Ponadto, ze względu na to że nadmiar ciepła z układu chłodzenia silnika spalinowego zostaje przekierowany do wymiennika ciepła i może być wykorzystany do produkcji ciepłej wody użytkowej, efektywność rozwiązań GHP AISIN dodatkowo wzrasta.

Praca bez przerw na odszranianie układu
Dzięki wykorzystaniu ciepła z układu chłodzenia silnika spalinowego, urządzenia GHP AISIN nie wymagają pracy w cyklu odwróconego przebiegu czynnika chłodniczego (wymaganego do niezbędnego odszronienia układu i jego poprawnej pracy), jak ma to miejsce w przypadku elektrycznych powietrznych pomp ciepła EHP. Ponadto wysoka sprawność gazowych silników spalinowych TOYOTA umożliwia uzyskanie bardzo szybkiego ogrzania pomieszczeń nawet przy najniższych temperaturach zewnętrznych.Łatwość instalacji urządzeń GHP AISIN
Układy z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP AISIN mogą być umieszczone na dachu budynku lub obok niego. Nie wymagają one wykonywania kosztownych odwiertów jak w przypadku geotermalnych pomp ciepła (porównanie z geotermalnymi pompami ciepła może dotyczyć jedynie trybu ogrzewania, ponieważ w trybie chłodzenia geotermalne pompy ciepła umożliwiają jedynie tzw. chłodzenie pasywne (natural cooling), które umożliwia obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń zaledwie o kilka stopni,  co wymaga oddzielnie stosowania dodatkowych generatorów chłodu). Ze względu na to, że w technologii GHP AISIN zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie realizowane są przy wykorzystaniu jednej instalacji, stwarza to znaczne ułatwienie i redukcję kosztów na etapie projektowania i montażu, oraz w dalszej perspektywie podczas serwisu i konserwacji.

Estetyka wykonania instalacji GHP AISIN
Umieszczenie urządzeń GHP AISIN na dachu budynku lub obok niego oraz rozprowadzenie czynnika roboczego wewnątrz budynku za pomocą przewodów o małych średnicach, pozwala na zcentralizowanie jednostek zewnętrznych całego układu grzewczo-klimatyzacyjnego. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań klimatyzacyjnych zapewnia to zachowanie estetyki wykonania elewacji budynków.

Kogeneracja MCHP

zobacz