free hit counter

Pompy ciepła GHP

Kogeneracja MCHP

zobacz
Animacja MCHP

Technologia przyjazna dla środowiska

Zastosowanie urządzeń GHP AISIN w instalacjach grzewczo-klimatyzacyjnych oznacza zmniejszenie ilości paliwa pierwotnego jakie musi być zużyte do wytworzenia określonej ilości energii wymaganej do zapewnienia komfortu termicznego wewnątrz budynku. Paliwo gazowe jest najczystszym źródłem energii pozyskiwanej przez spalanie, zarówno biorąc pod uwagę wysoką wartość opałową gazu ziemnego i LPG, jak i skład spalin powstających przy spalaniu gazu, w porównaniu z zanieczyszczeniami powstającymi przy spalaniu węgla w elektrowniach konwencjonalnych. Jeżeli uwzględnimy cały cykl wytworzenia energii elektrycznej w elektrowni opalanej węglem wraz z przesyłem tej energii do użytkownika końcowego, i porównamy go z instalacją GHP AISIN, gdzie proces spalania czystego paliwa jakim jest gaz odbywa się bezpośrednio w miejscu wykorzystania wytworzonej energii, oznacza to że wielkość emisji CO2 do atmosfery w technologii GHP AISIN jest do 40% niższa niż w przypadku technologii tradycyjnych.

Wysoki współczynnik wydajności COP technologii GHP AISIN powoduje, że rozwiązanie to jest wyjątkowo efektywne i pozwala na ograniczenie zużycia energii pierwotnej potrzebnej do zasilenia budynku w moc chłodniczą/grzewcza, a tym samym na redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Zastosowany w układach GHP AISIN czynnik chłodniczy R410A charakteryzuje się zerowym wpływem na warstwę ozonową i przez to jest uznany jako najkorzystniejszy do zastosowań w układach klimatyzacyjnych.

Redukcja zużycia energii i tym samym redukcja emisji CO2 oraz zastosowanie czynnika R410A pozwalają  przy wdrażaniu technologii GHP AISIN na ubieganie się o bardzo korzystne kredyty na zakup technologii gazowych sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, jakie są finansowane m.in. przez Państwowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

Kogeneracja MCHP

zobacz