free hit counter

Pompy ciepła GHP

Kogeneracja MCHP

zobacz
Animacja MCHP

Ciepła woda użytkowa

Każda z zewnętrznych jednostek GHP, niezależnie od tego w jakim układzie odbioru energii zostanie zastosowana (Dx, AWS, AHU), może zostać wykorzystana do produkcji ciepłej wody użytkowej.
Układ odzysku ciepła z obiegu chłodzenia silnika gazowego w urządzeniach GHP składa się z wymiennika płytowego, zaworu termostatycznego i termostatu. Wymiennik ciepła połączony jest równolegle z chłodnicą silnika gazowego GHP.
Realizowany w ten sposób odzysk ciepła pozwala na maksymalizację korzyści możliwych do osiągnięcia przy stosowaniu gazowych pomp ciepła GHP AISIN.
Przekierowanie strumienia ciepła do obiegu ciepłej wody użytkowej możliwe jest zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania. Należy jednak pamiętać, że w trybie ogrzewania część ciepła silnika gazowego wykorzystywana jest jako źródło ciepła pobieranego przez pompę ciepła. Jeśli temperatury zewnętrzne są niskie, termostat kieruje przepływem obiegu chłodzenia w taki sposób, że większa część ciepła wykorzystywana jest na potrzeby zasilania pompy ciepła. W tym przypadku ciepło nie będzie przekazywane do układu ciepłej wody użytkowej. Dlatego też zalecane jest stosowanie w tym układzie dodatkowego źródła ciepła, które jest załączane przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Kogeneracja MCHP

zobacz