free hit counter
Sierpień 2015

Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany na potrzeby Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu, obejmuje instalację jednej jednostki MCHP XRGI 15.
Podczas pracy układu mikrokogeneracji wytwarzane jest do 15 kW energii elektrycznej oraz 30 kW ciepła. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z wymiennikownią ciepła zdlaczynnego PEC. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są w budynku Łaźni Łańcuczkowej.

Pompy ciepła GHP

zobacz